تبلیغات
Netshahr دختران نامبروان
» جوانمردی ... ( دوشنبه 14 بهمن 1392 )
» شباهت حمید لولاییی با روحانی ....خخخخخ ( شنبه 20 مهر 1392 )
» خبر فوری!! ( جمعه 19 مهر 1392 )
» pmc baby ( جمعه 19 مهر 1392 )
» سوباسا ( یکشنبه 14 مهر 1392 )
» ☻عکس با مزه و باحال☺☺ ( چهارشنبه 10 مهر 1392 )
» بــــی ادب! ( شنبه 23 شهریور 1392 )
» روش عجیب جمع كردن موها با جاروبرقی !!!!!1 ( شنبه 23 شهریور 1392 )
» اموزنده و زیبا ( جمعه 22 شهریور 1392 )
» منتظر دوس پسرتی؟ ( چهارشنبه 20 شهریور 1392 )
» هههههه ( چهارشنبه 20 شهریور 1392 )
» غــــــیرتو عشقه♥ ( سه شنبه 19 شهریور 1392 )

♥پـــــــــــول ای جانم♥اصلاح شد!!!!!!

طنز پول, شعر های خنده دار

((( من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو)))


درد ملت را دوایـــی پـــول جــــان
 

تورئیس هر کجــایی پول جــــان


با تـــو آدمها عجب خـــــر میشوند

پارسایـــان دزد ماهر می شونــد


ظلم بـر بیـچــاره ومسکیــن کننـــد

هر غلــط از کینه و از کیــن کنند


گوئیا که نــــه خــدایی هست ونـــه
 

چاه دنیـا را سر انجــامی و تـــه


راستی اسمـــت دهــــان پر میــکند
 

هر کسی را او زبــان برمیـــکند


پیر مـــرد شصت سالـــــه یا جوان
 

دختــران مــاه روی و هم زنــان


پیش تــــو انهــــا همه کـــم آورنـد

نازهــــا بهرت به منت می خرند


بازگو جیــــب مـــــن مسکین چــــرا
 

گشته خــالی از تو ای پول وپلا


نکنـــد که جــیب من بـــو می دهــد

کز نبود تو هیا هـــو می دهــد


البتــه چــرک کـف دستی تو پـــــول

پول جان فرما دعایم را قبـــول


من کثیـــف و چــرک آلوده شـــــوم

از تو مشکی گردم و دوده شوم


عزتــم آنگــه فــــــراوان می شـود

زنــدگی ام به چه اسان می شود


مسجد و میخــانه هر دوجـای مـــن
 

زاهـــد و ساقی به پیش پای من


میکنم لعنـــت به شیـــطان ای خــدا

من نخواهم ظلـم بر خلـــق تــو را


پول اگرچــه نــاز و نعمت می دهــد

آدمیـت را نـه ثـــروت می دهـــد


جان به تن داده شرف سیروس جان
نـــی لباس و تیــپ های انچنـــان


{باتشکر از m-mکه منو از مشکل این متن با خبر کرد}


ادامه مطلب...